THỜI GIAN

LIÊN KẾT WEBSITES

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mua_he_vui_ve.swf Thiep_valentine.swf Valentines_day_card_001.jpg Bich_3.swf Khuc_nhac_giang_sinh1.swf Hoangthantangban.swf Ban_do_Nong_nghiep_CHLB_Nga.jpg Ban_do_dia_hinhKS_LB_Nga.jpg Chao20112012.swf Anh_khoaBNHV.swf Thuy_Tien_BNHV.swf KINH_TUYEN_VA_MUI_GIO_911.flv 1_01.jpg Lichbocdantranh.swf 0.Quang_Binh_que_ta_oi.mp3 Anhthiennhiendep13.jpg 20363924.swf 0.Rose_and_hears.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thị Thư (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:16' 26-12-2016
  Dung lượng: 516.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ


  0001: Điểm nào sau đây biểu hiện chủ yếu nhất của một nền kinh tế tăng trưởng bền vững?
  A. Cơ cấu giữa các ngành, các thành phần kinh tế và các vùng lãnh thổ hợp lí.
  B. Cơ cấu giữa các ngành và các thành phần kinh tế hợ lí và phân bố rộng khắp.
  C. Cơ cấu giữa các ngành và các vùng lãnh thổ hợp lí, kinh tế ngoài Nhà nước chủ đạo
  D. Cơ cấu các thành phần kinh tế và các vùng lãnh thổ hợp lí, dịch vụ phát triển.
  0002: Vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là:
  A. Xác định cơ cấu kinh tế hợp lí và thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  B. Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân bố lại sản xuất
  C. Xác định cơ cấu kinh tế hợp lí và tổ chức phân công lao động theo lãnh thổ
  D. Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyên môn hóa sản xuất.
  0003: Cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang có sự chuyển dịch, thể hiện rõ ở
  A. sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong GDP
  B. sự chuyển dịch tích cực, tuy nhiên tốc độ còn chậm
  C. sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong GDP và chuyển dịch trong nội bộ từng ngành
  D. tăng tỷ trọng khu vực II và III, giảm tỷ trọng khu vực I
  0004: Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP nước ta đang chuyển dịch theo hướng:
  A. tăng tỷ trọng khu vực I, giảm tỷ trọng khu vực II và III
  B. giảm tỷ trọng khu vực II, tăng tỷ trọng khu vực I
  C. giảm tỷ trọng khu vực II, tăng tỷ trong khu vực III
  D. giảm tỷ trọng khu vực I, tăng tỷ trọng khu vực II
  0005: Nhận xét nào đúng với sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong GDP?
  A. Chuyển dịch tích cực, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  B. Chuyển dịch chưa tích cực, tốc độ chuyển dịch còn chậm
  C. Chuyển dịch tích cực, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tuy nhiên tốc độ chuyển dịch còn chậm
  D. Chuyển dịch chậm chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay
  0006: Theo thống kê năm 2005, thứ tự tỉ trọng của các ngành trong cơ cấu kinh tế ngành như sau:
  A. Khu vực I, khi vực II, khu vực III. B. Khu vực II, khu vực III, khu vực I.
  C. Khu vực III, khu vực II, khu vực I. D. Khu vực I, khu vực I, khu vực III.
  0007: Theo thống kê năm 2005, trong cơ cấu GDP phan theo ngành kinh tế ở nước ta, ngành công nghiệp và xây dựng chiếm (%)
  A. 40. B. 41. C. 42. D. 43.
  0008: Phát biểu nào sau đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta giai đoạn 1990 - 2007?
  A. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
  B. Tốc độ chuyển dịch còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.
  C. Tỉ trọng khu vực II tăng, khu vực I giảm, khu vực III chưa ổn định.
  D. Khu vực I luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP theo ngành.
  0009: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong khu vực I (nông - lâm- thủy sản) của nền kinh tế nước ta là:
  A. giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng thủy sản
  B. tăng tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng thủy sản
  C. giảm tỷ trọng chăn nuôi, tăng tỷ trọng thủy sản
  D. giảm tỷ trọng cây lương thực, tăng tỷ trọng cây công nghiệp
  0010: Xu hướng nào sau đây đúng với với chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệp (theo nghĩa hẹp) nước ta?
  A. Tỉ trọng ngành chăn nuôi giảm, tỉ trọng ngành trồng trọt tăng.
  B. Tỉ trọng ngành trồng trọt giảm, tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng.
  C. Tỉ trọng cả trồng trọt và chăn nuôi đều giảm.
  D. Tỉ trọng cả trồng trọt và chăn nuôi đều tăng.
  0011: Theo thống kê năm 2005, thứ tự tỉ trọng giá trị sản xuất của các phân ngành trong cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp là:
  A. Chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ nông nghiệp. B. Trồng trọt, dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi.
  C. Dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt. D. Trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp.
  0012: Theo thống
   
  Gửi ý kiến